Nguyễn Quốc Cường

Tạo yêu cầu

Nguyễn Quốc Cường

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2003
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Hóa Lớp 10, Hóa lớp 11, Hóa lớp 12, Lý Lớp 10, Lý lớp 11, Lý lớp 12, Toán Lớp 10, Toán lớp 11, Toán lớp 12
  • Quận 11

Em hiện tại là sinh viên năm 3 khoa Hóa chuyên ngành Hóa học của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Em học ban tự nhiên khối A01 - Toán Lý Hóa nên có thể nhận dạy kèm 3 môn này và ưu tiên nhận học sinh cấp 3 nhiều hơn.
Tính cách: Nghiêm khắc và tận tâm trong công việc và luôn đúng giờ
Thành tích học tập trên Đại học: Giỏi

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985