Nguyễn Quốc Khánh

Tạo yêu cầu

Nguyễn Quốc Khánh

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2002
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Lập trình Android, Lập trình C, C++, C#, Lập trình Java, Lập trình Python
  • Quận Thủ Đức

kinh nghiệm lập trình c/c++,python,java,android
kiến thức cơ bản về lập trình hướng đối tượng, Restful API, MySQL, Git,vận hành hệ thống máy chủ Linux, Window ( Webserver, AD, Mail...) Hệ thống lưu trữ backup( SAN, NAS...)Kiến thức về Server, Networking và Databases.có các kỹ năng cơ bản về Front,back

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985