Nguyễn Quốc Khánh

Tạo yêu cầu

Nguyễn Quốc Khánh

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1996
  • Đã tốt nghiệp
  • Hóa lớp 8, Hóa lớp 9 , Tiếng Anh Lớp 2, Tiếng Anh lớp 3, Tiếng Anh lóp 4, Tiếng Anh lớp 5, Tiếng Anh lớp 6, Tiếng Anh lớp 7, Tiếng Anh lớp 8, Tiếng Anh lớp 9 , Toán Lớp 1, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5, Toán lớp 6, Toán lớp 7, Toán lớp 8

Có kinh nghiệm 3 năm gia sư, có khả năng giảng dạy các nội dung mới của Bộ Giáo Dục và khả năng kèm học sinh mất gốc các môn Toán, Hoá, Tiếng Anh

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985