Nguyễn Tấn Lĩnh

Tạo yêu cầu

Nguyễn Tấn Lĩnh

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 7
  • Giáo viên
  • Toán Lớp 10, Toán lớp 11, Toán lớp 12, Toán lớp 6, Toán lớp 7, Toán lớp 8, Toán lớp 9

- Hơn 10 năm đứng lớp và hơn 12 năm kinh nghiệm làm gia sư.
- Nhiệt tình, phương pháp truyền đạt dễ hiểu.
- Không ngại học sinh chậm tiếp thu.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985