Nguyễn Tấn Phú

Tạo yêu cầu

Nguyễn Tấn Phú

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2002
  • Sinh viên
  • Vĩnh Long
  • Tiếng Anh, Tiếng Anh Lớp 10, Tiếng Anh lớp 11, Tiếng Anh lớp 12, Tiếng Anh lóp 4, Tiếng Anh lớp 5, Tiếng Anh lớp 6, Tiếng Anh lớp 7, Tiếng Anh lớp 8, Tiếng Anh lớp 9 , Tiếng Anh luyện thi Flyer, Tiếng Anh luyện thi KET, Tiếng Anh luyện thi Mover, Tiếng Anh luyện thi Starter, Tiếng Anh online
  • Thành Phố Vĩnh Long, Huyện Long Hồ

Sinh viên năm 2 tại Đại Học Cửu Long
Chuyên ngành Ngôn Ngữ Anh (Thương Mại - Biên Phiên dịch song ngữ Anh-Trung)
Tận tâm và nhiệt huyết trong quá trình làm việc giảng dạy
Á Khoa đầu vào của trường Khóa 21
Thành Tích HSG cả năm nhất
Tự tin với khả năng dạy lấy gốc tiếng anh cơ bản

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985