Nguyễn Tấn Thuận

Tạo yêu cầu

Nguyễn Tấn Thuận

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1994
  • Đã tốt nghiệp
  • Hồ Chí Minh
  • Hóa Lớp 10, Hóa lớp 11, Hóa lớp 12, Hóa lớp 8, Hóa lớp 9 , Lý Lớp 10
  • Quận 7

Có 4 năm kinh nghiệm làm gia sư

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985