Nguyễn Thái Bôn

Tạo yêu cầu

Nguyễn Thái Bôn

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2000
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Báo bài, Hóa lớp 8, Hóa lớp 9 , Lý lớp 6, Lý lớp 7, Lý lớp 8, Lý lớp 9 , Tiếng Việt Lớp 1, Tiếng Việt Lớp 2, Tiếng Việt lớp 3, Tiếng Việt lóp 4, Tiếng Việt lớp 5, Toán Lớp 1, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5, Toán lớp 6, Toán lớp 7, Toán lớp 8, Toán lớp 9
  • Quận Thủ Đức, Quận 9

Gia sư sẽ có trách nhiệm và có tâm trong việc dạy.
Gia sư là sinh viên năm 2, chuyên ngành công nghệ thông tin.
Những môn nào gia sư chuyên mới dám đăng kí dạy chứ không phải đang cần một công việc mà nhận lớp nhất thời.
Mong quý phụ huynh và các em học sinh hợp tác.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985