Nguyễn Thành Danh

Tạo yêu cầu

Nguyễn Thành Danh

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2000
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Báo bài, Hóa Lớp 10, Hóa lớp 11, Hóa lớp 12, Hóa lớp 8, Hóa lớp 9 , Lý lớp 6, Lý lớp 7, Lý lớp 8, Lý lớp 9 , Rèn chữ, Tiếng Anh lớp 6, Tiếng Anh lớp 7, Tiếng Anh lớp 8, Tiếng Anh lớp 9 , Tiếng Việt Lớp 2, Tiếng Việt lớp 3, Tiếng Việt lóp 4, Tiếng Việt lớp 5, Toán Lớp 10, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5, Toán lớp 6, Toán lớp 7, Toán lớp 8, Toán lớp 9
  • Quận 1, Quận 3, Quận 10, Quận 11, Quận 4, Quận 5, Quận 8, Quận 7

Có một lớp học sinh tại nhà và có kinh nghiệm 1 năm gia sư, lớp 12 đạt thành tích học sinh giỏi. Kết quả thi đại học năm 2018 là 7 điểm mỗi môn toán hoá sinh. Từng thi học sinh giỏi lý năm cấp 2. 12 năm học lớp chọn của các trường

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985