Nguyễn Thanh Mai

Tạo yêu cầu

Nguyễn Thanh Mai

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2000
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Lý Lớp 10, Lý lớp 6, Lý lớp 7, Lý lớp 8, Lý lớp 9 , Sinh học Lớp 10, Sinh học lớp 6, Sinh học lớp 7, Sinh học lớp 8, Sinh học lớp 9 , Tiếng Việt Lớp 1, Tiếng Việt Lớp 2, Tiếng Việt lớp 3, Tiếng Việt lóp 4, Tiếng Việt lớp 5, Toán Lớp 10, Toán lớp 11, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5, Toán lớp 6, Toán lớp 7, Toán lớp 8, Toán lớp 9
  • Quận 3, Quận 10, Quận 11

Xin chào. Tên tôi là Nguyễn Thanh Mai. Hiện tại đang sống ở tp Hồ Chí Minh. Năm nay 20 tuôit, đang là sinh viên trường đại học Ngoại ngữ Tin học thành phố Hồ Chí Minh. Mong muốn tìm được việc làm kiếm thêm thu nhập. Tôi cảm ơn.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985