Nguyễn Thanh Vũ

Tạo yêu cầu

Nguyễn Thanh Vũ

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2002
  • Sinh viên
  • Hà Nội
  • Đàn Piano
  • Quận Hà Đông

Tốt nghiệp hệ trung cấp Trường Đại Học Văn Hoá Nghệ Thuật Quân Đội và hiện tại đang là sinh viên năm 3 trường Đại Học sư phạm Nghệ Thuật Trung Ương, có kinh nghiệm đi dạy được 4 năm, luôn đảm bảo được chất lượng học viên!

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985