Nguyễn Thị Ái Khanh

Tạo yêu cầu

Nguyễn Thị Ái Khanh

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2002
  • Sinh viên
  • Tiếng Anh, Văn Lớp 10, Văn lớp 11, Văn lớp 12

Em là sinh viên năm 3 thuộc khối ngành Kinh tế. Em đã từng đi làm, thực tập bên khối ngành MKT, Kinh tế từ năm 1 với GPA 3.62/4 (Thuộc nhóm xuất sắc của trường).

Hiện tại, em muốn tập trung vào chuyên ngành để duy trì GPA xuất sắc và mong muốn nhận gia sư thêm. Ngoài việc truyền tải kiến thức thức thì mục đích em nhận gia sư còn là giúp cải thiện tư duy, kỹ năng mềm cần có cho học sinh vững bước hơn.

Một số thành tích em đã có:
- Gỉai 3 HSG Văn cấp tỉnh 2019
- Gỉai KK HSG Văn cấp tính 2020
- Giaỉ KK hội thi thuyết trình về "An toàn giao thông" 2020
- TOP 1 cuộc thi thuyết trình "Who am I?"
- Top 3 cuộc thi xây dựng thương hiệu cá nhân "Youbranding 2022"
- Á quân tranh biên toàn miền Nam 2020

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985