Nguyễn Thị Bích Hậu

Tạo yêu cầu

Nguyễn Thị Bích Hậu

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 8061998
  • Nghề tự do
  • Bình Dương
  • Tiếng Hàn

Tôi tên là Nguyễn Thị Bích Hậu, 21 tuổi và là sinh viên năm 4 ngành Hàn Quốc Học khoa Đông Phương Học.Tôi hiện đang làm gia sư tại trung tâm ngoại ngữ Ánh Dương. Ngoài ra tôi còn có kinh nghiệm đi trao đổi tại Gwangju Hàn Quốc trong vòng 1 tháng.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985