Nguyễn Thị Bích Ngọc

Tạo yêu cầu

Nguyễn Thị Bích Ngọc

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2003
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Tiếng Việt lớp 3, Tiếng Việt lóp 4, Tiếng Việt lớp 5, Toán lớp 4, Toán lớp 5, Toán lớp 6, Toán lớp 7, Toán lớp 8
  • Quận Thủ Đức, Quận 9

Năng động, linh hoạt, có tính kiên nhẫn, học giỏi nhất ở các môn tự nhiên. Thích dạy các em tiểu học và thcs.
Có thể nhận lớp từ hôm nay ạ.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985