Nguyễn Thị Bích Thơm

Tạo yêu cầu

Nguyễn Thị Bích Thơm

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1993
  • Giáo viên
  • Bà Rịa - Vũng Tàu
  • Kỹ năng giao tiếp, Kỹ năng thuyết trình, Trẻ chậm nói, Trẻ chậm phát triển, Trẻ tự kỹ
  • Thành Phố Vũng Tầu, Thị Xã Bà Rịa, Huyện Long Điền

Tốt nghiệp ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn, chuyên ngành Tâm lý học, xếp loại Giỏi.
Kinh nghiệm làm việc: 2 năm trẻ bình thường và trẻ tự kỉ, chậm nói.
Công việc hiện tại: Chuyên viên tham vấn tâm lý học đường tại United kingdom Academy Bà Rịa.
Yêu thích làm việc với trẻ và mong muốn hỗ trợ trẻ đặc biệt hoà nhập với cộng đồng.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985