Nguyễn Thị Diễm Thùy

Tạo yêu cầu

Nguyễn Thị Diễm Thùy

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1994
  • Giáo viên
  • Cần Thơ
  • Tiếng Anh, Tiếng Anh chương trình khác , Tiếng Anh Giao tiếp, Tiếng Anh lớp 3, Tiếng Anh lóp 4, Tiếng Anh lớp 5, Tiếng Anh lớp 6, Tiếng Anh lớp 7, Tiếng Anh lớp 8, Tiếng Anh lớp 9 , Tiếng Anh luyện thi Flyer, Tiếng Anh luyện thi KET, Tiếng Anh luyện thi Mover, Tiếng Anh luyện thi PET, Tiếng Anh luyện thi Starter, Tiếng Anh online
  • Quận Ninh Kiều

Hi, tôi là Giáo viên Anh văn tự do đã từng dạy các chương trình Cambridge như: Starters, Movers, Flyers, Ket, Pet; Giao tiếp, chương trình SGK các lớp 6-9, ôn thi tuyển sinh lớp 10. Do ảnh hưởng dịch Covid nên muốn tìm lớp dạy kèm cho các bé.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985