Nguyễn Thị Hà

Tạo yêu cầu

Nguyễn Thị Hà

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2000
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Tiếng Việt Lớp 1, Tiếng Việt Lớp 2, Tiếng Việt lớp 3, Toán Lớp 1, Toán Lớp 2, Toán lớp 3
  • Quận 7

Sinh viên trường Cao đẳng kinh tế TP
Đã có kinh nghiệm đi dạy được 2 năm cho bé từ lớp 1_lớp 4
Vui vẻ, nhiệt tình, có tính kiên trì cao.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985