Nguyễn thị hải

Tạo yêu cầu

Nguyễn thị hải

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1991
  • Đã tốt nghiệp
  • Hà Nội
  • Đàn Piano

Học nhạc viện Hà nội. Chuyên ngành thanh nhạc và chuyên ngành 2 piano

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985