Nguyễn Thị Hải Ngọc

Tạo yêu cầu

Nguyễn Thị Hải Ngọc

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2002
  • Sinh viên
  • Khánh Hòa
  • Toán Lớp 10, Toán lớp 11, Toán lớp 12, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5, Toán lớp 6, Toán lớp 7, Toán lớp 8, Toán lớp 9
  • Thành Phố Nha Trang

Em tên là Hải Ngọc
Hiện đang là Sv năm 2 Trường đại học Khánh Hoà
Em đã đi dạy kèm được 2 năm rồi ah
Và có khá nhiều kinh nghiệm trong việc dạy kèm.
Em dạy tâm huyết và có tâm với học sinh
Em đã dạy 2 bé học sinh lớp 7 có kết quả cao trong môn Toán

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985