Nguyễn Thị Hải Vân

Tạo yêu cầu

Nguyễn Thị Hải Vân

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1999
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Mỹ Thuật, Tạo hình Đất sét, Tiếng Việt Lớp 2, Tiếng Việt lớp 3, Tiếng Việt lóp 4, Tiếng Việt lớp 5, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Vẽ
  • Quận Thủ Đức, Quận Bình Thạnh

Trung thực
Đã có 1 năm kinh nghiệm dạy kèm

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985