Nguyễn Thị Hòa

Tạo yêu cầu

Nguyễn Thị Hòa

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2751996
  • Đã tốt nghiệp
  • Hồ Chí Minh
  • Đàn Piano
  • Quận 1, Quận 4, Quận 7

Tôi là Nguyễn Thị Hoà năm nay 23 tuổi. Tôi đã tốt nghiệp trường Đại Học Sư Phạm Nghệ Thuật TW Hà Nội năm 2018. Khoa sư phạm âm nhạc. Và có thể giảng dạy học môn âm nhạc và dạy gia sư đàn piano. Âm nhạc là cuộc sống của tôi.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985