Nguyễn Thị Hoài Phương

Tạo yêu cầu

Nguyễn Thị Hoài Phương

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2003
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Rèn chữ, Tiếng Anh Lớp 1, Tiếng Anh Lớp 2, Tiếng Anh lớp 3, Tiếng Anh lóp 4, Tiếng Anh lớp 5, Tiếng Việt cho người nước ngoài, Tiếng Việt Lớp 1, Tiếng Việt Lớp 2, Tiếng Việt lớp 3, Tiếng Việt lóp 4, Tiếng Việt lớp 5, Toán Lớp 1, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5
  • Quận 1, Quận 4, Quận 8, Quận 7

Kiên trì, nhanh nhạy, có trách nhiệm, đã dạy kèm cho em ở nhà lúc rảnh.
12 năm là học sinh giỏi, duy trì trong top 10 của lớp.
Đã nhận học bổng của trường vào năm nhất.
Làm việc có kế hoạch, đi dạy đúng giờ, nếu có phát sinh sẽ báo trước phụ huynh.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985