Nguyễn Thị Hồng

Tạo yêu cầu

Nguyễn Thị Hồng

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1998
  • Đã tốt nghiệp
  • Đà Nẵng
  • Lý lớp 6, Sinh học lớp 6, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 6, Toán lớp 7
  • Quận Ngũ Hành Sơn, Quận Cẩm Lệ

Tốt nghiệp đại học sư phạm
Có kinh nghiệm dạy cấp 1, cấp 2 và lớp dự thính

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985