Nguyễn Thị Hồng

Tạo yêu cầu

Nguyễn Thị Hồng

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1989
  • Giáo viên
  • Gia Lai
  • Lập trình, Lập trình C, C++, C#, Lập trình Game, Lập trình Pascal, Lập trình Python, Toán lớp 4, Toán lớp 5, Toán lớp 6, Toán lớp 7, Toán lớp 8, Toán lớp 9
  • Thành Phố Pleiku

Giáo viên dạy Toán cấp 1,2. Tin cấp 1 2 3

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985