Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Tạo yêu cầu

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2002
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Báo bài, Lịch Sử Lớp 10, Lịch Sử lớp 11, Lịch Sử lớp 12, Lịch Sử lớp 6, Lịch Sử lớp 7, Lịch Sử lớp 8, Lịch Sử lớp 9 , Rèn chữ, Tiếng Việt Lớp 1, Tiếng Việt Lớp 2, Tiếng Việt lớp 3, Tiếng Việt lóp 4, Tiếng Việt lớp 5, Toán Lớp 1, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5, Văn lớp 6, Văn lớp 7, Địa Lý Lớp 10, Địa Lý lớp 11, Địa Lý lớp 12, Địa Lý lớp 6, Địa Lý lớp 7, Địa Lý lớp 8, Địa Lý lớp 9

Em hiện là sinh viên năm 3 của trường Đại học Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh. Dạy học tâm lý, kiên trì, chỉ dẫn cho học sinh theo đúng hướng, đúng phương pháp phù hợp cho học sinh. Em mong muốn sẽ được dạy trong môi trường để có thể phát triển cho con em phụ huynh.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985