Nguyễn Thị Hồng Ngát

Tạo yêu cầu

Nguyễn Thị Hồng Ngát

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1997
  • Đã tốt nghiệp
  • Hà Giang
  • Hóa Lớp 10, Hóa lớp 11, Hóa lớp 12, Hóa lớp 8, Hóa lớp 9 , Toán Lớp 1, Toán Lớp 2, Toán lớp 3
  • Huyện Bắc Quang

-Tận tâm và có trách nhiệm với nghề
-Đảm bảo chất lượng dạy-học
-có thể dạy thêm luyện chữ đẹp

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985