Nguyễn Thị Hồng Ngọc

Tạo yêu cầu

Nguyễn Thị Hồng Ngọc

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1994
  • Giáo viên
  • Hồ Chí Minh
  • Tiếng Hàn, Tiếng Hàn các chương trình khác, Tiếng Hàn cho người đi làm, Tiếng Hàn chuyên ngành, Tiếng Hàn cơ bản, Tiếng Hàn dịch thuật, Tiếng Hàn giao tiếp, Tiếng Hàn luyện viết, Tiếng Hàn online, Tiếng Hàn Topik 1, Tiếng Hàn Topik 2, Tiếng Hàn Topik 3, Tiếng Hàn Topik 4
  • Quận 1, Quận 2, Quận 8, Quận 7, Huyện Nhà Bè

- Topik 5
- Kinh nghiệm dạy trên 4 năm
- Kinh nghiệm đi làm thông dịch công ty 3 năm
- Có thể dạy Hàn Việt và Việt Hàn.
- Hiện tại đang làm thông dịch tự do và dạy học tự do.
Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985