Nguyễn Thị Hưởng

Tạo yêu cầu

Nguyễn Thị Hưởng

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1986
  • Giáo viên
  • Hưng Yên
  • Toán Lớp 1, Toán Lớp 10, Toán lớp 11, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5, Toán lớp 6, Toán lớp 7, Toán lớp 8, Toán lớp 9
  • Huyện Văn Giang

Là giáo viên Trường Trung cấp CSND, nghiêm túc, nhiệt tình.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985