Nguyễn Thị Khánh Ly

Tạo yêu cầu

Nguyễn Thị Khánh Ly

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2001
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Tiếng Anh Lớp 1, Tiếng Anh Lớp 2, Tiếng Anh lớp 3, Tiếng Anh lóp 4, Tiếng Anh lớp 5, Tiếng Anh lớp 6, Tiếng Anh lớp 7, Tiếng Anh lớp 8, Tiếng Anh lớp 9 , Tiếng Việt Lớp 1, Tiếng Việt Lớp 2, Tiếng Việt lớp 3, Tiếng Đức A1, Tiếng Đức cho trẻ em, Toán Lớp 1, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5, Toán lớp 6, Toán lớp 7, Toán lớp 8, Toán lớp 9
  • Quận Tân Bình, Quận Tân Phú

Hiện tại mình là sinh viên năm nhất chuyên ngành ngữ văn Đức trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn. Mình đã có kinh nghiệm trợ giảng môn tiếng Anh. Mình đã từng gia sư lớp 5,6 môn Toán. Mình là người trung thực và yêu trẻ nhỏ. Mình mong muốn sử dụng tri thức của bản thân để giúp các bạn nhỏ ngày càng tiến bộ trong học tập.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985