Nguyễn Thị KIm Chi

Tạo yêu cầu

Nguyễn Thị KIm Chi

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1994
  • Giáo viên
  • Bà Rịa - Vũng Tàu
  • Trẻ chậm nói, Trẻ chậm phát triển, Trẻ tự kỹ
  • Thành Phố Vũng Tầu, Thị Xã Bà Rịa

Đã có kinh nghiệm hơn 3 năm trong việc dạy trẻ tự kỷ, chậm nói, chậm phát triển, tăng động giảm chú ý, rối loại ngôn ngữ. Thế mạnh là dạy các bạn chậm nói, kích thích bật âm, tăng vốn từ cho các bạn chậm nói điển hình. Tốt nghiệp cử nhân đại học ngành Tâm lý giáo dục. Yêu trẻ, có thể dạy tại nhà hoặc phụ huynh cho con đến tại gia đình cô để học.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985