Nguyễn Thị Kim Duyên

Tạo yêu cầu

Nguyễn Thị Kim Duyên

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1999
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Đàn Piano
  • Quận 1, Quận 3, Quận 10, Quận 4, Quận 5, Quận 8, Quận 7

Hiện là sinh viên năm cuối chuyên ngành Biên-phiên dịch Tiếng Anh tại trường Đại học Sư Phạm thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời là sinh viên năm hai chuyên ngành Piano Jazz-Pop-Rock tại Nhạc Viện thành phố Hồ Chí Minh, với kinh nghiệm nhiều năm dạy piano.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985