Nguyễn Thị Kim Hồng

Tạo yêu cầu

Nguyễn Thị Kim Hồng

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1998
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Tiếng Anh Lớp 10, Tiếng Anh lớp 11, Tiếng Anh Lớp 2, Tiếng Anh lóp 4, Tiếng Anh lớp 5, Tiếng Anh lớp 6, Tiếng Anh lớp 7, Tiếng Anh lớp 8
  • Quận 4, Quận 7

- Hiện tại em đang học ngành ngôn ngữ anh chuyên ngành là giảng dạy tiếng Anh. Em có thể dạy cho tốt cho các bạn cấp 1 và cấp 2.
- Thân thiện và hòa đồng là ưu điểm lớn về tính cách.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985