Nguyễn Thị Kim Ngoc

Tạo yêu cầu

Nguyễn Thị Kim Ngoc

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1987
  • Đã tốt nghiệp
  • Hồ Chí Minh
  • Lý lớp 11, Tiếng Nhật cơ bản
  • Quận Tân Phú

Có hơn 5 năm kinh nghiệm dạy Vật Lý các lớp và hơn 3 năm kinh nghiệm dạy tiếng Nhật

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985