Nguyễn thị Mai

Tạo yêu cầu

Nguyễn thị Mai

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1990
  • Đã tốt nghiệp
  • Hồ Chí Minh
  • Tiếng Hàn, Tiếng Hàn các chương trình khác, Tiếng Hàn cho người đi làm, Tiếng Hàn cho trẻ em, Tiếng Hàn cơ bản, Tiếng Hàn giao tiếp, Tiếng Hàn luyện viết, Tiếng Hàn online, Tiếng Hàn Topik 1, Tiếng Hàn Topik 2, Tiếng Hàn Topik 3
  • Quận Tân Bình, Quận Tân Phú, Quận Bình Tân

Nhiệt tình, vui vẻ, thích trẻ con. Tự tin

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985