Nguyễn Thị Minh Nhi

Tạo yêu cầu

Nguyễn Thị Minh Nhi

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2001
  • Sinh viên
  • Bình Dương
  • Tiếng Việt Lớp 1, Tiếng Việt Lớp 2, Tiếng Việt lớp 3, Tiếng Việt lóp 4, Tiếng Việt lớp 5, Toán Lớp 1, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5, Trẻ chậm nói
  • Thị Xã Thủ Dầu Một

Sinh viên năm 2 trường đại học Thủ Dầu Một ngành Giáo dục tiểu học.
Đã có kinh nghiệm làm gia sư.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985