Nguyễn Thị Mỹ Duyên

Tạo yêu cầu

Nguyễn Thị Mỹ Duyên

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1995
  • Đã tốt nghiệp
  • Hồ Chí Minh
  • Báo bài, Tiếng Anh Lớp 1, Tiếng Anh Lớp 2, Tiếng Anh lớp 3, Tiếng Việt Lớp 1, Tiếng Việt Lớp 2, Tiếng Việt lớp 3, Tiếng Việt lóp 4, Tiếng Việt lớp 5, Toán Lớp 1, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5
  • Quận Bình Thạnh, Quận 2

Là giáo viên mầm non có 2 năm kinh nghiệm dạy ở trường mầm non. Nhiệt tình, thân thiện và yêu thương trẻ.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985