Nguyễn Thị Mỹ Linh

Tạo yêu cầu

Nguyễn Thị Mỹ Linh

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2001
  • Sinh viên
  • Bà Rịa - Vũng Tàu
  • Báo bài, Lý lớp 6, Lý lớp 7, Lý lớp 8, Maths, Tiếng Anh Lớp 1, Tiếng Anh Lớp 2, Tiếng Anh lớp 3, Tiếng Anh lóp 4, Tiếng Anh lớp 5, Tiếng Việt Lớp 1, Tiếng Việt Lớp 2, Tiếng Việt lớp 3, Tiếng Việt lóp 4, Tiếng Việt lớp 5, Toán Lớp 1, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5, Toán lớp 6, Toán lớp 7, Văn lớp 6, Văn lớp 7, Văn lớp 8, Văn lớp 9
  • Thành Phố Vũng Tầu

Hiện đang là giáo viên tại Trung tâm giáo dục Glocy.
Có kinh nghiệm dạy kèm

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985