Nguyễn Thị Như Quỳnh

Tạo yêu cầu

Nguyễn Thị Như Quỳnh

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2002
  • Sinh viên
  • Bà Rịa - Vũng Tàu
  • Tiếng Anh Lớp 1, Tiếng Anh Lớp 2, Tiếng Anh lớp 3, Tiếng Anh lóp 4, Toán Lớp 1, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4
  • Thành Phố Vũng Tầu

Sinh viên năm nhất chuyên ngành giảng dạy tiếng Anh trường Đại học Bà Rịa- Vũng Tàu.Yêu trẻ con, tính kiên nhẫn cao, có trách nhiệm, tính cách vui vẻ,có kinh nghiệm làm trợ giảng ở trung tâm tiếng anh 2 năm, gia sư 1 năm.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985