Nguyễn Thị Như Thảo

Tạo yêu cầu

Nguyễn Thị Như Thảo

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1998
  • Sinh viên
  • Bình Dương
  • Tiếng Việt Lớp 1, Tiếng Việt Lớp 2, Tiếng Việt lớp 3, Tiếng Việt lóp 4, Tiếng Việt lớp 5, Toán Lớp 1, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5
  • Thị Xã Thủ Dầu Một

Tôi hiện đang là sinh viên năm cuối ngành Giáo dục Tiểu học tại Trường Đại học Thủ Dầu Một, đã có kinh nghiệm thực tập 2 lần tại Trường Tiểu học và đã có kinh nghiệm dạy gia sư một năm.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985