Nguyễn Thị Phương Lợi

Tạo yêu cầu

Nguyễn Thị Phương Lợi

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2001
  • Đã tốt nghiệp
  • Báo bài

Dạ em tên Nguyễn Thị Phương Lợi

- Năm sinh: 2001
- Trường: Đại học Sài Gòn , chuyên ngành giáo dục Tiểu học ( vừa mới tốt nghiệp)
- Kinh nghiệm: 3 năm dạy gia sư và đã được thực tập tại các trường tiểu học. Bảng điểm tốt nghiệp của em thuộc loại giỏi 3.59/4.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985