Nguyễn Thị Quân Như

Tạo yêu cầu

Nguyễn Thị Quân Như

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1993
  • Giáo viên
  • Hồ Chí Minh
  • YOGA
  • Quận 7

Giáo viên Yoga kinh nghiệm 1 năm chuyên dòng ashtanga Yoga, định tuyến cơ,xương khớp. Nhiệt tình, vui vẻ :)))

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985