Nguyễn Thị Quỳnh Châu

Tạo yêu cầu

Nguyễn Thị Quỳnh Châu

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1996
  • Đã tốt nghiệp
  • Quảng Ngãi
  • Tiếng Anh

Đã tốt nghiệp Đại học sư phạm Tiếng Anh
Có kinh nghiệm dạy kèm 2 năm
Có thể dạy kèm thêm được môn toán cấp 1, 2

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985