Nguyễn Thị Tâm

Tạo yêu cầu

Nguyễn Thị Tâm

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2004
  • Sinh viên
  • Cầu Lông, Múa đương đại, Nhảy hiện đại (Dance), Nhảy Sexy Dance, Photoshop, Tiếng Việt Lớp 1, Tiếng Việt Lớp 2, Tiếng Việt lớp 3, Toán Lớp 1, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5

Em đã học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm từ những gia sư đã đứng lớp được 2 năm ạ

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985