Nguyễn Thị Tâm Như

Tạo yêu cầu

Nguyễn Thị Tâm Như

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2003
  • Sinh viên
  • Lâm Đồng
  • Hóa Lớp 10, Hóa lớp 11, Hóa lớp 12, Hóa lớp 8, Hóa lớp 9 , Lý Lớp 10, Lý lớp 11, Lý lớp 7, Lý lớp 8, Lý lớp 9 , Sinh học Lớp 10, Sinh học lớp 11, Sinh học lớp 12, Sinh học lớp 6, Sinh học lớp 7, Sinh học lớp 8, Sinh học lớp 9 , Tiếng Trung, Toán lớp 6, Toán lớp 7, Toán lớp 8, Toán lớp 9
  • Thành Phố Đà Lạt

Thân thiện, nhiệt tình, có kinh nghiệm làm gia sư 3 năm.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985