Nguyễn Thị Thanh Nga

Tạo yêu cầu

Nguyễn Thị Thanh Nga

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2001
  • Sinh viên
  • Đồng Nai
  • Tiếng Anh Lớp 1, Tiếng Anh Lớp 2, Tiếng Anh lớp 3, Tiếng Anh lóp 4, Tiếng Anh lớp 5, Toán Lớp 1, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5
  • Thành Phố Biên Hòa

Em tên là Nguyễn Thị Thanh Nga, sinh viên năm 3 ngành Quản trị kinh doanh. Em có thể dạy kèm môn tiếng Anh và Toán có các bé học sinh tiểu học. Em đã có kinh nghiệm dạy kèm và đứng lớp trước đó. Ưu điểm của bản thân: kiên nhẫn, yêu thích trẻ em và có khả năng thích nghi tốt.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985