Nguyễn Thị Thanh Thảo

Tạo yêu cầu

Nguyễn Thị Thanh Thảo

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1996
  • Giáo viên
  • Hồ Chí Minh
  • Trẻ chậm nói
  • Quận Thủ Đức

Có khả năng kiềm chế cảm xúc nhẹ nhàng khi dạy bé, có khả năng quan sát đáp ứng kịp thời tâm lý của trẻ tự kỷ chậm nói

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985