Nguyễn thị thanh Tuyền

Tạo yêu cầu

Nguyễn thị thanh Tuyền

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1990
  • Đã tốt nghiệp
  • Hóa Lớp 10, Hóa lớp 8, Hóa lớp 9 , Lý Lớp 10, Lý lớp 6, Lý lớp 7, Lý lớp 8, Lý lớp 9 , Toán Lớp 10, Toán lớp 6, Toán lớp 7, Toán lớp 8, Toán lớp 9

Tốt nghiệp dh khtn chuyên ngành vật liệu mang mỏng( thiên về hoá lý), dạy kèm tại nhà được 8 năm. Nhận dạy các môn toán lý hoá từ lớp 6 đến 10

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985