Nguyễn Thị Thảo

Tạo yêu cầu

Nguyễn Thị Thảo

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1994
  • Giáo viên
  • Bà Rịa - Vũng Tàu
  • Toán Lớp 1, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5, Toán lớp 6, Toán lớp 7, Toán lớp 8, Toán lớp 9 , Toán Lớp 10, Toán lớp 11, Toán lớp 12, Toán Luyện thi đại học, Lý lớp 6, Lý lớp 7, Lý lớp 8, Lý lớp 9 , Hóa lớp 8, Hóa lớp 9 , Hóa Lớp 10, Hóa lớp 11, Hóa lớp 12, Lịch Sử lớp 6, Lịch Sử lớp 7, Lịch Sử lớp 8, Lịch Sử lớp 9 , Lịch Sử Lớp 10, Lịch Sử lớp 11, Lịch Sử lớp 12, Trẻ tự kỹ, Trẻ chậm nói, Trẻ chậm phát triển, Toán Rời Rạc
  • Thành Phố Vũng Tầu, Thị Xã Bà Rịa

Mình nhận dạy kèm từ lớp 2- lớp 12 và luyện thi ĐH khu vực Bà Rịa Vũng Tàu . Mình tốt nghiệp sư phạm Toán. Có thể dạy chuyên Toán- hóa và nhận truy bài. Hiện tại mình đang công tác tại trường Nguyễn An Ninh và trung tâm .

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985