NGUYỄN THỊ THẢO NHÂN

Tạo yêu cầu

NGUYỄN THỊ THẢO NHÂN

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1995
  • Đã tốt nghiệp
  • Hồ Chí Minh
  • Báo bài, Hóa lớp 8, Lý lớp 6, Lý lớp 7, Lý lớp 8, Tiếng Anh Lớp 1, Tiếng Anh Lớp 2, Tiếng Anh lớp 3, Tiếng Anh lóp 4, Tiếng Anh lớp 5, Tiếng Nhật, Tiếng Nhật cơ bản, Tiếng Nhật N3, Tiếng Nhật N4, Tiếng Nhật N5, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5, Toán lớp 6, Toán lớp 7, Toán lớp 8, Toán lớp 9
  • Quận Thủ Đức, Quận 9

Là cử nhân Luật - Trường Đại học Luật TP.HCM (Niên khóa 2013-2017)
Có kinh nghiệm làm gia sư: 07 năm.
Có kinh nghiệm dạy báo bài 1:1 các lớp cấp 1 và cấp 2.
Có kinh nghiệm Gia sư riêng môn Lý - Hóa - Toán: cấp 2
Có kinh nghiệm đứng lớp 15 HS/1 lớp.

Nhiệt tình với công việc, kiên nhẫn, thích giao tiếp trò chuyện với các em nhỏ.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985