Nguyễn Thị Thu Hà

Tạo yêu cầu

Nguyễn Thị Thu Hà

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1997
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Tiếng Việt Lớp 1, Toán Lớp 1
  • Quận 12, Huyện Hóc Môn

Em là sinh viên năm tư khoa giáo dục đặc biệt. Em có thể nhận hỗ trợ cho các bé có hội chứng tự kỷ, chậm nói, chậm phát triển trí tuệ. Em mong muốn tìm kiếm thêm kinh nghiệm cho việc giáo dục và đáp ứng nhu cầu của trẻ đặc biệt sau này, cũng như biết thêm nhiều tình huống thực tế xảy ra khi tiếp xúc với trẻ, để có thể nâng cao được khả năng xử lý tình huống của mình.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985