nguyễn Thị Thu Hà

Tạo yêu cầu

nguyễn Thị Thu Hà

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2001
  • Sinh viên
  • Vĩnh Phúc
  • Toán Lớp 1, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5, Toán lớp 6, Toán lớp 7, Toán lớp 8, Toán lớp 9
  • Thị Xã Phúc Yên

Chăm chỉ, hiền lành, cẩn thận.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985